Chciałbyś zmieniać otaczającą cię rzeczywistość? Masz duszę społecznika, nie potrafisz usiedzieć w miejscu, a może masz śmiały pomysł, który boisz się zrealizować w pojedynkę? Działanie w organizacjach pozarządowych stwarza możliwości których nieporównywalne do tych, jakimi dysponujemy działając samemu. Rozpocznij nowy rok 2021 z przytupem i zacznij działać jako wolontariusz w Fundacji Przyszłość Pokoleń!

Angażując się w wolontariat w Fundacji będziesz mógł uczestniczyć w realizowanych przez nią projektach, a także stworzyć warunki do realizacji własnych pomysłów.

Co robimy?

  • Spod pióra osób współpracujących z Fundacją wychodzą raporty, analizy i opracowanie eksperckie na tematy społecznie doniosłe. Dotykamy swoją działalnością analityczno-ekspercką takich obszarów jak prawo, gospodarka, podatki ale również cyfryzacja.
  • Tworzymy przestrzeń do debaty na najważniejsze tematy takie jak gospodarka, aktywizacja, problemy rynku pracy czy nawet geopolityka i energetyka. Organizujemy otwarte spotkania z ciekawymi gośćmi, a także debaty, prelekcje i konferencje naukowe.
  • Pracujemy z osobami starszymi, szczególnie w zakresie ich edukacji i aktywizacji, zaś szczególnie na sercu leży nam kwestia bezpieczeństwa seniorów. W ciągu naszej kilkuletniej działalności przeszkoliliśmy ponad dwa tysiące seniorów w kilku województwach! Przyświeca nam idea synergii – czerpania z wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia oraz energicznością i i pomysłowością młodych.
  • Realizujemy inicjatywy patriotyczne, mające na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych, a także krzewienie postaw patriotycznych wśród reprezentantów różnych grup wiekowych.

… i wiele innych! Już dziś skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jakim charakterze możesz rozpocząć współpracę z nami!