Nasze działania

Poniżej przedstawiamy główne działania fundacji Przyszłość Pokoleń.

Wszystkich chętnych zainteresowanych współpracą przy wymienionych niżej projektach zachęcamy do kontaktu z nami.

Akcja
Bezpieczny Senior

Program edukacyjny zwracający uwagę osób starszych oraz ich bliskich na zagrożenia na nich czyhające. Fundacja skupia się między innymi na uwrażliwianiu Seniorów na działania oszustów wykorzystujących ich ufność i chęć niesienia pomocy.

Niepodległa

Inicjatywa mająca przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przybliżyć sylwetki najważniejszych postaci tamtego czasu.

Wrocławski
Salon Polityczny

Organizowane cyklicznie, otwarte spotkania z ludźmi związanymi ze światem polityki lokalnej i krajowej. Zgodnie z założeniem Fundacji, zagadnienia poruszane w rozmowach z zaproszonymi staramy się prezentować zawsze w perspektywie długoterminowej.

Kongres
Młodego Samorządu

Fundacja dwukrotnie była współorganizatorem kongresu, który tłumnie zgromadził w Dusznikach Zdroju osoby młodego pokolenia związane z tematyką samorządu terytorialnego.

Topacz
Miasto Dzieci

Adresowana do najmłodszych, edukacyjno-społeczna symulacja która na przykładzie mikrospołeczeństwa – poprze zabawę – przybliżała dzieciom zasady funkcjonowania we współczesnym świecie.