SALON POLITYCZNY

Salon Polityczny to cykl spotkań ze znanymi postaciami życia publicznego, mający na celu animowanie wśród mieszkańców Wrocławia debaty na temat sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej Polski. Zgodnie z założeniem przyświecającym Fundacji Przyszłość Pokoleń, zagadnienia poruszane w rozmowach z zaproszonymi gośćmi przedstawiamy w perspektywie długoterminowej. Wszystko po to, aby dyskusja nie była celem samym w sobie, a prowadziła do zaproponowania konkretnych rozwiązań i ich przewidywanych skutków.

W roku 2019 Fundacja rozszerzyła projekt także na stolicę, inaugurując tym samym Warszawski Salon Polityczny. Jest on miejscem spotkań obecnych z przyszłymi liderami życia społecznego, politycznego i biznesowego w naszym kraju, w trakcie którego toczą się dyskusje na temat przyszłości Polski.

Do tej pory, Wrocławski Salon Polityczny odwiedzili m. in.:

 • Jarosław Obremski – Senator RP,
 • Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, publicysta,
 • Kazimierz Michał Ujazdowski – Minister Kultury w latach 2000 – 2001 i 2005 – 2007, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, Senator RP,
 • Jarosław Gowin – wicepremier, Minister Sprawiedliwości w latach 2011 – 2013, minister nauki i szkolnictwa wyższego,
 • Romuald Szeremietiew – były wiceminister i p.o. ministra obrony narodowej,
 • Kornel Morawiecki – założyciel „Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji,
 • Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski,
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
 • Przemysław Wipler – poseł na Sejm VII kadencji, prezes Stowarzyszenia Koliber i Fundacji Republikańskiej,
 • Michał Jaros – poseł na Sejm RP VI, VII, VIII i IX kadencji,
 • Łukasz Warzecha – publicysta, komentator polityczny,
 • Robert Jarosław Iwaszkiewicz – poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji,
 • Marcin Ociepa –  wiceminister przedsiębiorczości i technologii,
 • Marek Rocki – Senator RP, Rektor Szkoły Głównej Handlowej,
 • Marek Zagórski  – minister cyfryzacji, były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Skarbu Państwa.
Image