Opinia do projektu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86)

Jednym ze stałych działań Fundacji Przyszłość Pokoleń jest bieżąca analiza proponowanych zmian prawnych w obszarach ważnych dla wszystkich Polaków. Tym razem mamy przyjemność zaprezentować Państwu Opinię do projektu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86). Jest to dokument poświęcony wpływowi proponowanych zmian w szczególności na bezpieczeństwo osób starszych.

Czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem “Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem Fundacji Przyszłość Pokoleń pt. “Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce”📈.
Raport ma stanowić próbę odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby przeciwdziałać zjawisku wykluczenia kompetencyjnego, w tym czy konieczne jest podjęcie konkretnych działań przez instytucje państwa.

W skład niniejszego raportu wchodzą dwie części: teoretyczna – oparta na aktualnych raportach oraz prognozach dotyczących rynku pracy, literaturze przedmiotu i rozważaniach, oraz praktyczna – zawierająca rekomendacje w kwestii przeciwdziałania zjawisku, składające się na zbiór praktycznych rozwiązań powstałych na bazie wcześniejszych rozważań oraz dobrych praktyk.

Czytaj dalej

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla Seniorów otwarty również w środy!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcąc umożliwić skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej wszystkim zainteresowanym, wrocławskim seniorom, Fundacja postanowiła zwiększyć liczbę dyżurów w niedawno uruchomionym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W czasie wizyty będą Państwo mogli uzyskać bezpłatną pomoc prawną od adwokatów lub radców prawnych współpracujących z Fundacją w zakresie bezpieczeństwa osób starszych.

Od dnia 25.10 punkt będzie działać nie dwa, a trzy razy w tygodniu – we wtorki, środy oraz w czwartki w godz. 14:00 – 18:00 w Biurze Fundacji Przyszłość Pokoleń przy ul. Kołłątaja 31/1 we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Podsumowanie konferencji “Przyszłość rynku pracy w Polsce – wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na pracowników, pracodawców i państwo”

W dniu wczorajszym, 20.10.2021 r. w godz. 13:00 – 16:00 odbyła się konferencja pt. “Przyszłość rynku pracy w Polsce – wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na pracowników, pracodawców i państwo”. W czasie trzech godzin transmisji online wszyscy zainteresowani mogli śledzić przebieg spotkania odbywającego się w Warszawie.

Spotkanie w imieniu Pani Minister Marleny Maląg otworzyli:
– Piotr Trybek – Dyrektor Gabinetu Politycznego Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz
– dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Po przywitaniu nastąpiła prezentacja najnowszego raportu Fundacji “Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce”, który już w najbliższych dniach zostanie udostępniony publicznie na stronie www.przyszloscpokolen.pl.

Czytaj dalej

Raport – Budżet partycypacyjny jako mechanizm demokracji bezpośredniej w j.s.t. – proces tworzenia i propozycje zmian

Uprzejmie informujemy, że raport pt. “Budżet partycypacyjny jako mechanizm demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego – proces tworzenia i propozycje zmian” jest już dostępny na naszej stronie internetowej, w zakładce Raporty.

Celem przedmiotowego raportu jest analiza prawna obecnych przepisów prawnych dotyczących tworzenia budżetu obywatelskiego.

Czytaj dalej

Konferencja online – “Przyszłość rynku pracy w Polsce – wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na na pracowników, pracodawców i państwo”

Fundacja Przyszłość Pokoleń zaprasza Państwa na konferencję “Przyszłość rynku pracy w Polsce – wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na na pracowników, pracodawców i państwo” połączoną z prezentacją najnowszego raportu Fundacji “Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce”

Wydarzenie odbędzie się dnia 20 października 2021 r. w godz. 13:00 -16:00.

Konferencja będzie transmitowana na żywo na profilu Fundacji Przyszłość Pokoleń na portalu Facebook.

Wydarzenie będzie składało się z trzech części:
1. Prezentacja raportu Fundacji
2. Panel: Zawody przyszłości a poszukiwane kompetencje na rynku pracy
3. Panel: Jak przeciwdziałać wykluczeniu kompetencyjnemu?

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1Q7p3fVUm

Serdecznie zapraszamy!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO

Czytaj dalej

Opinia Fundacji Przyszłość Pokoleń w zakresie wprowadzenia obowiązkowej składki zdrowotnej dla członków organów organizacji pozarządowych

Fundacja Przyszłość Pokoleń, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami przepisów w zakresie wprowadzenia obowiązkowej składki zdrowotnej dla członków organów organizacji pozarządowych w ramach Polskiego Ładu, opracowała dokument, w którym analizuje możliwe konsekwencje tejże zmiany.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się opinią Fundacji Przyszłość Pokoleń do art. 15 pkt 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1532; dalej jako: nowela) pod kątem konsekwencji wprowadzenia obowiązkowego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla członków zarządu fundacji i stowarzyszeń pobierających wynagrodzenie na podstawie aktu powołania.

Czytaj dalej

Tomasz Wiśliński członkiem Komisji Rewizyjnej DFOP

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w wyniku głosowania tajnego, nad którego prawidłowym przebiegiem czuwała komisja skrutacyjna, Prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń, Tomasz Wiśliński, został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Wybór został dokonany w czasie Wyborczego i Sprawozdawczego Walnego Zebrania Organizacji Członkowskich Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 30 września 2021 roku w Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Czytaj dalej
Skip to content