Spot Fundacji Przyszłość Pokoleń już dostępny!

Siedem lat temu, w 2014 roku, powołaliśmy Fundację Przyszłość Pokoleń. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość:
– tą dużą – realizując raporty, analizy, propozycje legislacyjne oraz ogólnopolskie kampanie społeczne;
– i tą nieco mniejszą – organizując setki szkoleń, spotkań z ekspertami, konferencji oraz udzielając setek porad prawnych.

Czytaj dalej

„Analiza uwarunkowań i barier polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych” już dostępna!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem Fundacji pt. „Analiza uwarunkowań i barier polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych”. ❗📃

Celem opracowania jest podkreślenie możliwych sposobów polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych, uwarunkowań i barier w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, na tle przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ocena regulacji prawnych i kierunek oczekiwanych zmian.

Czytaj dalej

Prezentacja opracowania pt. „Analiza uwarunkowań i barier polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych”

Już w ten czwartek, 09.12.2021 r. o godz. 18:00, serdecznie zapraszamy Państwa na prezentację opracowania pt. „Analiza uwarunkowań i barier polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych”.

Prezentacja będzie miała formę zdalną, a jej przebieg transmitować będziemy „na żywo” na profilu Fundacji Przyszłość Pokoleń na portalu Facebook.

Czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem “Polska-Ukraina – perspektywy pogłębienia współpracy”

Przypominamy o możliwości zapoznania się z raportem “Polska-Ukraina – perspektywy pogłębienia współpracy” na stronie internetowej Fundacji Przyszłość Pokoleń. 🇵🇱🇺🇦

Celem raportu jest ukazanie i uzasadnienie obligatoryjności instytucjonalizacji relacji polsko-ukraińskiej na poziomie pozarządowym. W związku z tym, przeanalizowana została faktografia polityczna, społeczna i ekonomiczna odnosząca się do realiów i współczesnych stosunków polsko-ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem szans, wyzwań i zagrożeń w kontekście deficytów instytucjonalnych tychże relacji.

Czytaj dalej

“Rozwój kompetencji w organizacjach pozarządowych” – debata online

Fundacja Przyszłość Pokoleń ma przyjemność zaprosić Państwa na debatę pt. “Rozwój kompetencji w organizacjach pozarządowych“. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00.

Debata będzie miała formę zdalną, a jej przebieg transmitować będziemy „na żywo” na profilu Fundacji Przyszłość Pokoleń na portalu Facebook.

Przyczynkiem do organizacji wydarzenia jest najnowszy raport autorstwa Fundacji Przyszłość Pokoleń, przedstawiający aktualny stan możliwości rozwoju kompetencji w trzecim sektorze, przeprowadzony w oparciu o przeprowadzone ankiety wśród przedstawicieli działających w Polsce organizacji pozarządowych. W końcowej części raportu zaprezentowane zostały rekomendacje Fundacji dot. rozwoju instrumentów szkoleniowych adresowanych do trzeciego sektora.

Czytaj dalej

Zakończenie szkoleń z cyklu “e-Senior – edukacja dla aktywizacji”

Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy cykl szkoleń z obsługi komputera realizowanych w ramach projektu „e-Senior – edukacja dla aktywizacji”. W trakcie 12 dwudniowych szkoleń odbyło się 144 godzin warsztatowych, w których uczestniczyło ponad 120 seniorów z różnych miejscowości.

Szkolenia przeprowadziliśmy na terenie trzech województw:
– dolnośląskiego, w miejscowościach: Lubań, Spytków, Bogatynia, Świebodzice, Radostów oraz Kościelnik;
– opolskiego, w miejscowościach: Lewin Brzeski, Popielów oraz Grodków;
– kujawsko-pomorskiego, w miejscowościach: Sosnowo, Wąpielsk oraz Rypin.

Czytaj dalej

Rozwój kompetencji w sektorze organizacji pozarządowych – raport FPP już dostępny!

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego raportu Fundacji Przyszłość Pokoleń, który został oparty m.in. na wynikach anonimowej ankiety przeprowadzonej na przełomie września i października 2021 r. wśród setki przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce.

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę przynajmniej częściowego opisu aktualnego stanu możliwości rozwoju kompetencji w trzecim sektorze, tj. w działających w Polsce organizacjach pozarządowych.

Czytaj dalej

Opinia do projektu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86)

Jednym ze stałych działań Fundacji Przyszłość Pokoleń jest bieżąca analiza proponowanych zmian prawnych w obszarach ważnych dla wszystkich Polaków. Tym razem mamy przyjemność zaprezentować Państwu Opinię do projektu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86). Jest to dokument poświęcony wpływowi proponowanych zmian w szczególności na bezpieczeństwo osób starszych.

Czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem “Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem Fundacji Przyszłość Pokoleń pt. “Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce”📈.
Raport ma stanowić próbę odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby przeciwdziałać zjawisku wykluczenia kompetencyjnego, w tym czy konieczne jest podjęcie konkretnych działań przez instytucje państwa.

W skład niniejszego raportu wchodzą dwie części: teoretyczna – oparta na aktualnych raportach oraz prognozach dotyczących rynku pracy, literaturze przedmiotu i rozważaniach, oraz praktyczna – zawierająca rekomendacje w kwestii przeciwdziałania zjawisku, składające się na zbiór praktycznych rozwiązań powstałych na bazie wcześniejszych rozważań oraz dobrych praktyk.

Czytaj dalej

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla Seniorów otwarty również w środy!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcąc umożliwić skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej wszystkim zainteresowanym, wrocławskim seniorom, Fundacja postanowiła zwiększyć liczbę dyżurów w niedawno uruchomionym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W czasie wizyty będą Państwo mogli uzyskać bezpłatną pomoc prawną od adwokatów lub radców prawnych współpracujących z Fundacją w zakresie bezpieczeństwa osób starszych.

Od dnia 25.10 punkt będzie działać nie dwa, a trzy razy w tygodniu – we wtorki, środy oraz w czwartki w godz. 14:00 – 18:00 w Biurze Fundacji Przyszłość Pokoleń przy ul. Kołłątaja 31/1 we Wrocławiu.

Czytaj dalej
Skip to content