Sprawa zabezpieczenia społecznego repatriantów w Sądzie Najwyższym

Pragniemy poinformować, że skarga kasacyjna dotycząca repatriantki z Kazachstanu, której historia legła u podstaw powstania raportu wydanego przez Fundację Przyszłość Pokoleń została przyjęta do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy.

Sprawa ta stała się podstawą analizy naszego raportu dotyczącego zagadnienia uwzględniania repatriantom okresów pracy za granicą jako okresów składkowych przy ustalaniu prawa do emerytury. Cały raport dostępny jest w naszej zakładce „Materiały FPP” – zachęcamy do zapoznania się z nim!

Jako Fundacja rozważamy wzięcie udziału w sprawie jako amicus curiae.

Amicus curiae, czyli opinia przyjaciela sądu, jest znaną w praktyce sądów formą wyrażenia przez organizacje pozarządowe poglądów w ramach toczących się postępowań sądowych, pozostających w związku z ich celami statutowymi. Zgodnie ze swoim założeniem, opinia ma pomóc sądowi we wszechstronnym i wieloaspektowym rozpatrywaniu sprawy, z uwzględnieniem poglądów i argumentów, które nie zawsze mogą być przedstawione przez stronę postępowania. Jej złożenie nie oznacza, że organizacja pozarządowa staje się stroną postępowania, nie ma ona także na celu narzucenia sądowi jakiegokolwiek rozstrzygnięcia.

 

Czytaj dalej

Koncert “Kultura Solidarności” – Kultura w sieci

Czas epidemii nie jest łatwym okresem dla funkcjonowania organizacji pozarządowych. Wiele inicjatyw którymi żyli na co dzień ludzie aktywnie działający w społecznościach lokalnych, kulturze i sztuce zostało zamrożonych przez sytuację związaną z COVID-19.

Zaraza uziemiła także część działań Fundacji Przyszłość Pokoleń. Bo choć raporty i analizy wychodzące spod pióra współpracowników Fundacji powstają zwykle w zaciszu bibliotek i gabinetów, to jednak nie sposób pominąć organizowanych przez nas wydarzeń odbywających się w wieloosobowym gronie. Część naszych działań próbujemy przenieść na grunt wirtualnej rzeczywistości, dlatego też jesteśmy właśnie na początku przygotowań do koncertu pt. “Kultura Solidarności”

Czytaj dalej

Seria odcinków o bezpieczeństwie seniorów

Miło nam poinformować, że dzięki współpracy z Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacja Przyszłość Pokoleń kolejny raz przeprowadzi działania na rzecz osób starszych.

W ramach uzyskanego wsparcia Fundacja Przyszłość Pokoleń zrealizuje 11 filmów edukacyjnych z serii „Bezpieczny Senior”, w toku których poruszymy zagadnienia z zakresu prawa karnego (oszustwa i metody ochrony), cywilnego (m.in. konsumenckie: wypowiedzenie umowy, chwilówki, pokazy, odwrócona hipoteka; ochrona danych osobowych; spadki) oraz udzielimy informacje, gdzie szukać pomocy w razie wystąpienia opisywanego problemu.

Latem tego roku zrealizowane przez Fundacje filmiki będą sukcesywnie publikowane w mediach społecznościowych Fundacji, a następnie, zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Czytaj dalej

e-Senior – edukacja dla aktywizacji

Miło nam poinformować że Fundacja Przyszłość Pokoleń rozpoczyna realizację zadania “e- Senior – edukacja dla aktywizacji”!

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji osób starszych, wdrażając tym samym w życie idee społeczeństwa obywatelskiego, także pośród starszego pokolenia. Sposobem, który jako Fundacja uważamy za przynoszący wymierne rezultaty jest przeciwdziałanie wykluczeniu – w szczególności wykluczeniu cyfrowemu. Wszystkie instytucje, formalne jak i nieformalne grupy senioralne – (np. kluby seniora, koła gospodyń wiejskich) czy lokalnych liderów – zapraszamy do współpracy!

Czytaj dalej

Komunikat

Szanowni Państwo,

w tym trudnym dla nas wszystkich czasie – panującej pandemii nowego koronawirusa, Fundacja Przyszłość Pokoleń podejmuje wszelkie starania zmierzające do minimalizacji zagrożeń wynikającej z zaistniałej sytuacji. W związku z tym, w najbliższych tygodniach nie będą odbywać się żadne wydarzenia gromadzące większą ilość osób. Zostają również odwołane wszystkie działania gromadzące osoby starsze – które to są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo związane z chorobą COVID-19, a do których adresowana jest znaczna część działań Fundacji.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji Przyszłość Pokoleń

Czytaj dalej

Podsumowanie Kampanii “Bezpieczny Senior” – jesień/zima 2019-2020

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność i radość za wspólny czas szkoleń w ramach prowadzonej w ostatnich miesiącach, kolejnej edycji kampanii “Bezpieczny Senior”! Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom i grupom nieformalnym które zaangażowały się w akcję.

W szczególności słowa podziękowania należą się kierownictwu i personelowi wielu ośrodków pomocy społecznej w województwach dolnośląskim i opolskim, wolontariuszom którzy współpracowali z nami przy akcji a także szkoleniowcom i wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji szkoleń i pomocy w propagowaniu idei “Bezpiecznego Senior”. Wreszcie, słowa uznania kierujemy do wszystkich organizacji senioralnych – klubów seniora, kół gospodyń wiejskich – którzy ochoczo włączali się do akcji, przyjmowali nas z serdecznością a także zapewniali warunki do odbycia wspólnych spotkań.

Czytaj dalej

Wykluczenie cyfrowe – wykluczeniem społecznym. Zapraszamy do współpracy!

Wykluczenie cyfrowe, nazywane także wykluczeniem informacyjnym to termin stosowany do określenia różnicy między osobami i społeczeństwami mającymi dostęp do techniki informatycznej, a tymi, które takiego dostępu nie mają. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi a niepołączonymi z siecią. Jedną z przyczyn tej „przepaści cyfrowej” jest brak odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. W wymiarze regionalnym stopień urbanizacji jest ważnym czynnikiem ułatwiającym dostęp i dającym możliwość korzystania z technik informatycznych i telekomunikacyjnych.

Jako Fundacja wyrażamy przekonanie, że wykluczenie cyfrowe jest jednym z głównych powodów szeroko pojętego wykluczenia społecznego, dlatego też potrzebne są działania zmierzające do minimalizacji tego zjawiska.

Czytaj dalej

Bariery w rejestracji NGO w Krajowym Rejestrze Sądowym – raport

Wysiłkiem Fundacji Przyszłość Pokoleń powstał raport o obowiązującym stanie rejestracji fundacji i stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS wraz z propozycją zmian legislacyjnych.

Poddajemy tym samym pod dyskusję proponowaną przez nas zmianę prawa, która zakłada stworzenie portalu internetowego, nazwanego przez nas roboczo jako „NGO24”. Platforma ta, umożliwiałaby rejestrację organizacji pozarządowej w przeciągu zaledwie jednej doby. Znacznie ograniczyłaby koszty rejestracji oraz drastycznie zmniejszyłaby ilość biurokratycznych obowiązków, które skutecznie odstraszają wielu społeczników przed założeniem własnej organizacji pozarządowej.

Czytaj dalej

Zostań wolontariuszem Fundacji!

Masz chęci do działania i chciałbyś działać społecznie? Może zbliżający się wielkimi krokami nowy rok to dobra okazja do zaangażowania się w jakąś inicjatywę lub zaproponowanie własnego działania?

Możesz realizować się zostając wolontariuszem Fundacji Przyszłość Pokoleń!

Czytaj dalej

Pięć lat działalności Fundacji

W tym miesiącu obchodzimy pięciolecie działalności Fundacji! To było pięć dobrych, aktywnych lat! Wszystkim współpracującym z nami w tym czasie dziękujemy i zachęcamy, by dalej tworzyć z nami przyszłość pokoleń!

Czytaj dalej