Podsumowanie Kampanii “Bezpieczny Senior” – jesień/zima 2019-2020

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność i radość za wspólny czas szkoleń w ramach prowadzonej w ostatnich miesiącach, kolejnej edycji kampanii “Bezpieczny Senior”! Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom i grupom nieformalnym które zaangażowały się w akcję.

W szczególności słowa podziękowania należą się kierownictwu i personelowi wielu ośrodków pomocy społecznej w województwach dolnośląskim i opolskim, wolontariuszom którzy współpracowali z nami przy akcji a także szkoleniowcom i wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji szkoleń i pomocy w propagowaniu idei “Bezpiecznego Senior”. Wreszcie, słowa uznania kierujemy do wszystkich organizacji senioralnych – klubów seniora, kół gospodyń wiejskich – którzy ochoczo włączali się do akcji, przyjmowali nas z serdecznością a także zapewniali warunki do odbycia wspólnych spotkań.

Czytaj dalej

Wykluczenie cyfrowe – wykluczeniem społecznym. Zapraszamy do współpracy!

Wykluczenie cyfrowe, nazywane także wykluczeniem informacyjnym to termin stosowany do określenia różnicy między osobami i społeczeństwami mającymi dostęp do techniki informatycznej, a tymi, które takiego dostępu nie mają. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi a niepołączonymi z siecią. Jedną z przyczyn tej „przepaści cyfrowej” jest brak odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. W wymiarze regionalnym stopień urbanizacji jest ważnym czynnikiem ułatwiającym dostęp i dającym możliwość korzystania z technik informatycznych i telekomunikacyjnych.

Jako Fundacja wyrażamy przekonanie, że wykluczenie cyfrowe jest jednym z głównych powodów szeroko pojętego wykluczenia społecznego, dlatego też potrzebne są działania zmierzające do minimalizacji tego zjawiska.

Czytaj dalej

Bariery w rejestracji NGO w Krajowym Rejestrze Sądowym – raport

Wysiłkiem Fundacji Przyszłość Pokoleń powstał raport o obowiązującym stanie rejestracji fundacji i stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS wraz z propozycją zmian legislacyjnych.

Poddajemy tym samym pod dyskusję proponowaną przez nas zmianę prawa, która zakłada stworzenie portalu internetowego, nazwanego przez nas roboczo jako „NGO24”. Platforma ta, umożliwiałaby rejestrację organizacji pozarządowej w przeciągu zaledwie jednej doby. Znacznie ograniczyłaby koszty rejestracji oraz drastycznie zmniejszyłaby ilość biurokratycznych obowiązków, które skutecznie odstraszają wielu społeczników przed założeniem własnej organizacji pozarządowej.

Czytaj dalej

Zostań wolontariuszem Fundacji!

Masz chęci do działania i chciałbyś działać społecznie? Może zbliżający się wielkimi krokami nowy rok to dobra okazja do zaangażowania się w jakąś inicjatywę lub zaproponowanie własnego działania?

Możesz realizować się zostając wolontariuszem Fundacji Przyszłość Pokoleń!

Czytaj dalej

Pięć lat działalności Fundacji

W tym miesiącu obchodzimy pięciolecie działalności Fundacji! To było pięć dobrych, aktywnych lat! Wszystkim współpracującym z nami w tym czasie dziękujemy i zachęcamy, by dalej tworzyć z nami przyszłość pokoleń!

Czytaj dalej

Stań się częścią Fundacji Przyszłość Pokoleń!

Masz pomysł który mógłby przyczynić się do poprawy warunków życia w naszym kraju? Należysz lub prowadzisz jakąś organizację społeczną, lecz nie jesteś w stanie sam przeprowadzić działania?

Zapraszamy do współpracy z Fundacją Przyszłość Pokoleń przy współorganizacji projektów oraz w razie potrzeby wsparcia merytorycznego twojej organizacji. Zgłoś się do nas za pośrednictwem danych udostępnionych w zakładce “Kontakt” i stań się częścią Fundacji Przyszłość Pokoleń!

Czytaj dalej

Kampania Bezpieczny Senior na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie!

Prowadzona od kilku lat kampania “Bezpieczny Senior” – upowszechniająca informacje temat zagrożeń dotykających osób starszych, w najbliższych miesiącach obejmie obszar województw dolnośląskiego i opolskiego! Wszystko to dzięki wsparciu uzyskanemu od Fundacji KGHM Polska Miedź, która zdecydowała się wesprzeć działania naszej Fundacji w zakresie pracy na rzecz bezpieczeństwa osób starszych.

Czytaj dalej

Fundacja Przyszłość Pokoleń beneficjentem PROO!

Miło nam poinformować, że Fundacja Przyszłość Pokoleń w 2019 roku została beneficjentem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Cieszymy się, że kolejna instytucja docenia działania Fundacji i obdarza nas swoim zaufaniem.

Czytaj dalej