KAMPANIA BEZPIECZNY SENIOR

Od wielu lat pojawiają się sygnały, że osoby starsze, obdarzając obce im osoby zbyt dużym zaufaniem, padają ofiarą różnego rodzaju działań, powodujących niekorzystne skutki finansowe. Przybierają one dwojaką formę:

  1. Działań wykorzystujących nieświadomość prawną, przy czym zgodnych z prawem lub balansujących na granicy prawa (np. dystrybucja drogich kołder, sprzedaż usług telefonicznych, energii elektrycznej itp.);
  2. Działań naruszających prawo (np. wyłudzanie pieniędzy metodą „na wnuczka”, na policjanta” i licznych ich modyfikacji).

Pomimo częstego informowania o przypadkach takich działań w ogólnopolskich mediach, wciąż istnieje silna potrzeba budowania świadomości prawnej osób starszych w tym zakresie.
W szczególności, istotne jest przedstawianie środków ostrożności, które pozwolą uchronić się przed nieuczciwymi osobami, jak również uzmysławianie grożących konsekwencji.

W tym właśnie celu powstał projekt „Bezpieczny Senior” – cykl szkoleń otwartych oraz akcji informacyjnych mających na celu budowanie świadomości prawnej wśród osób starszych (emerytów, rencistów), szczególnie narażonych na oszustwo czy wykorzystanie ze strony osób trzecich.

W latach 2015-2017 program “Bezpieczny Senior” był realizowany we Wrocławiu i jego najbliższych okolicach. W roku 2018, kampania została rozszerzona na obszar województwa dolnośląskiego, zaś w 2019 – także województwa opolskiego, a w roku 2020 – województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. W 2021 roku kampania została przeprowadzona na terenie trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i kujawsko-pomorskiego. W tym tylko czasie Fundacja:

  • przeprowadziła ponad 200 szkoleń na terenie pięciu województw, w trakcie których przeszkoliła ponad 4000 seniorów, wielu z nich udzielając także porad prawnych,
  • rozwiesiła 30 000 plakatów informacyjnych oraz rozprowadziła ponad 90 000 poradników “Bezpieczny Senior”,
  • dotarła z treściami przestrzegającymi o zagrożeniach do ponad dwóch milionów osób w internecie oraz uruchomiła specjalną stronę
    internetową z materiałami prezentującymi przedmiotową problematykę.

Kampania jest bardzo pozytywnie przyjmowana przez jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, kluby seniora, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy kultury, rady osiedla, parafie i  inne organizacje kościelne, które współpracowały z Fundacją poprzez promocję spotkań, kolportaż materiałów i udostępnianie pomieszczeń w których odbywały się szkolenia. O kampanii informowały ogólnopolskie jak i regionalne media, takie jak Polskie Radio, Radio Wrocław, Radio Rodzina czy TVP Wrocław.

Już teraz zapraszamy do współpracy podmioty profesjonalne oraz grupy nieformalne, którym bliskie są problemy osób starszych.

Image
Skip to content