KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU

Fundacja uczestniczyła jako partner w organizacji II. i III. Kongresu Młodego Samorządu, którego obrady miały miejsce w dniach 7-9 kwietnia 2016 r. oraz 16-18 marca 2017 r.

Kongres odbywa się w formie konferencji wójtów, burmistrzów i prezydentów młodego pokolenia. Jego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, zbudowanie miejsca do dzielenia się ideami i pomysłami oraz nauki i rozwoju młodych samorządowców – najaktywniejszych przedstawicieli młodego pokolenia. Moderatorem jednego z  paneli dyskusyjnych, zatytułowanego „Odważne zarządzanie Samorządami. Wójt, burmistrz i prezydent przede wszystkim menedżerem”, był przedstawiciel Fundacji, kolega Miłosz Węgrzyn.

Image
Skip to content