Nieodpłatna Pomoc Prawna

Fundacja Przyszłość Pokoleń już od 8 lat realizuje projekty dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Przez ten okres, podczas ponad 200 szkoleń „Bezpieczny Senior” uczestnicy niejednokrotnie zgłaszali nam potrzebę skorzystania z darmowej porady prawnej.

Chcąc odpowiedzieć na sygnalizowane potrzeby, dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków Gminy Wrocław, Fundacja uruchomiła Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dedykowany głównie Seniorom. W czasie wizyty osoby starsze będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc prawną od adwokatów lub radców prawnych współpracujących z Fundacją w zakresie bezpieczeństwa osób starszych.

Zakres pomocy udzielanej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej obejmuje m.in. udzielanie porad prawnych w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i dokumenty oraz udostępnianie wzoru określonego pisma. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby udzielona porada była zgodna z aktualnym stanem prawnym i zawierała wszystkie możliwości postępowania klienta w przedstawionej przez niego sytuacji.

Punkt działa dwa razy w tygodniu – we wtorki i w czwartki, w godz. 14:00 – 18:00 w Biurze Fundacji Przyszłość Pokoleń przy ul. Kołłątaja 31/1 we Wrocławiu.

Aby zapewnić seniorom wystarczającą ilość czasu przeznaczonego na poradę oraz zadbać o bezpieczeństwo w dobie pandemii koronawirusa wprowadziliśmy obowiązkowe zapisy. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy skontaktować się z Fundacją pod nr tel: +48 576 100 720 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) bądź mailowo pod adresem email: kontakt@przyszloscpokolen.pl


Projekt sfinansowany ze środków Gminy Wrocław / www.wroclaw.pl

Skip to content