Nieodpłatna Pomoc Społeczno-Prawna

Fundacja Przyszłość Pokoleń już od 9 lat realizuje projekty dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Przez ten okres, podczas ponad 200 szkoleń „Bezpieczny Senior” uczestnicy niejednokrotnie zgłaszali nam potrzebę skorzystania z darmowej porady prawnej.

Chcąc odpowiedzieć na sygnalizowane potrzeby, dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków Gminy Wrocław, Fundacja od 2021 r. prowadziła Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych dla wrocławskich Seniorów. Do tej pory udzielono około 500 porad prawnych! W 2024 r. – Punkt Porad Prawnych przekształcono w Punkt Konsultacji Społeczno-Prawnych.

W czasie wizyty osoby starsze będą mogły uzyskać bezpłatną pomoc prawną od prawników, doradców obywatelskich oraz mediatorów współpracujących z Fundacją w zakresie bezpieczeństwa osób starszych.

Zakres pomocy udzielanej w Punkcie Konsultacji Społeczno-Prawnych obejmuje m.in. udzielanie konsultacji w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i dokumenty oraz udostępnianie wzoru określonego pisma. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby udzielona porada była zgodna z aktualnym stanem prawnym i zawierała wszystkie możliwości postępowania klienta w przedstawionej przez niego sytuacji.

Punkt działa raz w tygodniu –  w czwartki, w godz. 14:00 – 18:00 w Biurze Fundacji Przyszłość Pokoleń przy ul. Grodzkiej 7 we Wrocławiu.

Aby zapewnić seniorom wystarczającą ilość czasu przeznaczonego na poradę wprowadziliśmy obowiązkowe zapisy. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy skontaktować się z Fundacją pod nr tel: +48 576 100 720 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) bądź mailowo pod adresem email: kontakt@przyszloscpokolen.pl


Projekt sfinansowany ze środków Gminy Wrocław / www.wroclaw.pl

Skip to content