Kim jesteśmy?

Fundacja Przyszłość Pokoleń

została powołana do życia w 2014 roku. Misją Fundacji jest budowanie silnego, dobrze zorganizowanego społeczeństwa, a przez to czynienie z Polski państwa lepszego do życia dla przyszłych pokoleń. Realizujemy swoje cele poprzez oparcie na idei synergii, współpracy i integracji międzypokoleniowej – czerpiąc z wiedzy i doświadczenia życiowego osób starszych oraz z zaangażowania i witalności młodego pokolenia.
Powołaliśmy Fundację Przyszłość Pokoleń w celu proponowania, jak również wdrażania konkretnych rozwiązań , we współpracy z czołowymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki. Nasza działalność koncentruje się na dwóch płaszczyznach:

  • analityczno-eksperckiej, w ramach której Fundacja służy zapleczem intelektualnym poprzez przygotowywanie analiz i raportów;
  • społeczno-edukacyjnej, poprzez którą Fundacja i jej wolontariusze docierają bezpośrednio do zainteresowanych środowisk – w szczególności poprzez szkolenia i materiały upowszechniające wiedzę na tematy społecznie doniosłe.

Image

Zarząd Fundacji

Skip to content