Prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń będzie zasiadał w Radzie jako przedstawiciel organizacji pozarządowych.
Zadaniem Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jest, między innymi:
◾️wyrażanie opinii w sprawach: dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, dotyczących zadań publicznych ( w tym rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych), o projekcie strategii rozwoju województwa, o projekcie uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych;


◾️udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi,
◾️występowanie do Zarządu Województwa Dolnośląskiego z inicjatywami dotyczącymi działalności pożytku publicznego.
Gratulujemy wszystkim pozostałym wybranym osobom, które będą tworzyć Radę przez kolejne 3 lata!💪

Zarządzenie nr 65/2023 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026: https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/DRDPP_IV/2023_065_Zarzadzenie_MWD_DRDPP_2023-2026.pdf