Miło nam poinformować, że Fundacja Przyszłość Pokoleń w 2019 roku została beneficjentem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Cieszymy się, że kolejna instytucja docenia działania Fundacji i obdarza nas swoim zaufaniem.

W ramach uzyskanego wsparcia Fundacja Przyszłość Pokoleń w latach 2019-2021, m. in.:

  • Pozyskała środki na nawiązanie współpracy z osobą, która będzie odpowiedzialna za pomoc w prowadzeniu bieżących spraw Fundacji,
  • Pozyskała środki na sfinansowanie usług księgowych, grafika oraz promocji swoich działań w internecie,
  • Dokona niezbędnych zakupów sprzętu, który będzie służył Fundacji w jej działalności, m. in. zakupi komputery do prowadzenia szkoleń, sprzęt nagłaśniający, drukarkę, aparat fotograficzny oraz rzutnik multimedialny,
  • Sfinansuje powstanie dwóch filmów promujących działalność Fundacji.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego. Wspiera organizacje pozarządowe, dostosowując działania do ich potrzeb oraz uwarunkowań III sektora.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach tego programu, przydzielane są na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Dotacje z PROO można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Zgodnie z planem, w latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.