W tym miesiącu obchodzimy pięciolecie działalności Fundacji! To było pięć dobrych, aktywnych lat! Wszystkim współpracującym z nami w tym czasie dziękujemy i zachęcamy, by dalej tworzyć z nami przyszłość pokoleń!

W listopadzie bieżącego roku Fundacja obchodzi piątą rocznicę powołania do życia. Trudno zliczyć wszystkie wydarzenia, inicjatywy i ludzi którzy byli udziałem jej działalności przez ostatnie pięć lat. Cieszymy się, że są Państwo z nami! Dziękujemy szczególnie wszystkim darczyńcom, bez których nie moglibyśmy realizować swoich działań na taką skalę.

Miło nam tym samym poinformować, że w ostatnim czasie Fundacja uzyskała wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dzięki uzyskanemu wsparcia, Fundacja robi kolejny krok na drodze wdrażania strategii jej rozwoju do roku 2025.