Wykluczenie cyfrowe, nazywane także wykluczeniem informacyjnym to termin stosowany do określenia różnicy między osobami i społeczeństwami mającymi dostęp do techniki informatycznej, a tymi, które takiego dostępu nie mają. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi a niepołączonymi z siecią. Jedną z przyczyn tej „przepaści cyfrowej” jest brak odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. W wymiarze regionalnym stopień urbanizacji jest ważnym czynnikiem ułatwiającym dostęp i dającym możliwość korzystania z technik informatycznych i telekomunikacyjnych.

Jako Fundacja wyrażamy przekonanie, że wykluczenie cyfrowe jest jednym z głównych powodów szeroko pojętego wykluczenia społecznego, dlatego też potrzebne są działania zmierzające do minimalizacji tego zjawiska.

Jednym z wybijających się priorytetów naszych działań na najbliższe lata, jest kwestia zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, jakim dotknięci są szczególnie ludzie starsi. Wykluczenie cyfrowe jest w rzeczywistości również wykluczeniem kompetencyjnym, które w sposób znaczny zmniejsza widoki na znalezienie pracy. Dlatego jako Fundacja pragniemy realizować działania edukacyjne, nakierowane właśnie na pracę z wykorzystaniem nowych technologii. Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi komputera, smartfona, internetu oraz pakietów najczęściej wykorzystywanym w codziennym życiu. Dokładamy wszelkich starań, ażeby przekazywana przez nas wiedza była nie tylko przydatna, ale również zwracała uwagę na kwestię zagrożeń, jakie mogą iść w parze z nieodpowiednim wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Wobec tego zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych wsparciem naszych działań – instytucje, darczyńców lub potencjalnych partnerów, którzy zechcieliby włączyć się w misję bezpiecznej cyfryzacji Polaków – szczególnie Polaków będących już w “jesieni życia”.