Czas epidemii nie jest łatwym okresem dla funkcjonowania organizacji pozarządowych. Wiele inicjatyw którymi żyli na co dzień ludzie aktywnie działający w społecznościach lokalnych, kulturze i sztuce zostało zamrożonych przez sytuację związaną z COVID-19.

Zaraza uziemiła także część działań Fundacji Przyszłość Pokoleń. Bo choć raporty i analizy wychodzące spod pióra współpracowników Fundacji powstają zwykle w zaciszu bibliotek i gabinetów, to jednak nie sposób pominąć organizowanych przez nas wydarzeń odbywających się w wieloosobowym gronie. Część naszych działań próbujemy przenieść na grunt wirtualnej rzeczywistości, dlatego też jesteśmy właśnie na początku przygotowań do koncertu pt. “Kultura Solidarności”

Koncert ma na celu upamiętnienie czterdziestej rocznicy “Porozumień Sierpniowych” z 1980 roku. Wystąpią na nim artyści – w szczególności młodego pokolenia – którzy wykonają aranżacje utworów które towarzyszyły polskiej drodze do wolności z okresu strajków z lat 1968 – 1980 oraz tzw. “Karnawału Solidarności”, takich jak pieśni Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Koncert zostanie zrealizowany bez udziału publiczności i wydany w internecie.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu dotacyjnego “Kultura w sieci” którego beneficjentem została Fundacja. Zachęcamy do współpracy osoby zainteresowane wzięciem aktywnego udziału w tym wydarzeniu!