Z radością informujemy, że Fundacja Przyszłość Pokoleń została beneficjentem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich, organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Cieszymy się, że działania Fundacji są doceniane i jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni!

W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych.