Mamy przyjemność poinformować, że już jutro rozpoczynamy kolejną edycję kampanii edukacyjnej “Bezpieczny Senior”.

W ramach przygotowań do projektu zaplanowaliśmy 15 otwartych szkoleń dla seniorów z terenu województw dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego, które poprowadzą prawnicy stale współpracujący z Fundacją Przyszłość Pokoleń w zakresie projektów poświęconych poprawie bezpieczeństwa seniorów i ich świadomości w tym zakresie. Nasi specjaliści przybliżą uczestnikom spotkań kwestie związane z oszustwami dokonywanymi tzw. metodą „na legendę” (np. „na wnuczka”, „na fachowca”), kradzieżami kieszonkowymi i związaną z nimi utratą danych osobowych, bezpiecznym korzystaniem z internetu, oszukańczymi pokazami i ofertami handlowymi, uprawnieniami konsumenckimi, świadomym rozporządzaniem majątkiem, prawem rodzinnym, nieodpłatną pomocą prawną.

Równolegle Fundacja przeprowadzi kampanię edukacyjną pod tą samą nazwą na portalu Facebook oraz za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. W tym celu opracowaliśmy serię grafik inspirowanych prawdziwymi zdarzeniami z udziałem seniorów. Grafiki te, opatrzone opisem tekstowym, ukazywać będą sytuacje problemowe dotykające osób w wieku senioralnym, związane z przestępczą aktywnością oszustów, czyhających na majątek osób starszych, ale i kwestiami z dziedzin prawa rodzinnego i uprawnień konsumenckich. Opracowane materiały mają zwracać uwagę nie tylko samych seniorów, ale i osób z grona ich rodziny i znajomych, które mogą skutecznie przeciwdziałać potencjalnej szkodzie, na jaką narażeni są ich bliscy.

Oprócz działań w mediach społecznościowych, na potrzeby akcji opracowana została także wspomniana wcześniej dedykowana strona internetowa. Podobnie jak w przypadku opisanych plansz graficznych, adresatami ww. witryny są nie tylko sami seniorzy, ale i osoby z ich najbliższego otoczenia (dzieci, wnuki, czy znajomi). Poza bowiem charakterystyką najczęściej występujących oszustw i przestępstw dokonywanych na szkodę osób w wieku senioralnym (oraz sposobów ochrony przed nimi), kampanijna witryna zawiera także apel do przedstawicieli młodszych pokoleń o poświęcenie należytej uwagi tematyce czynów przestępczych, których ofiarami padają seniorzy, i uświadomienie swoich bliskich o ww. zjawiskach. Opisywana strona zachęca także do pobrania broszury informacyjnej pt. „Poradnik Bezpiecznego Seniora”, przygotowanej z udziałem współpracujących z Fundacją specjalistów z dziedziny prawa (adwokatów, radców prawnych) i przekazania jej egzemplarza osobom starszym w swoim otoczeniu.

Egzemplarze “Poradnika Bezpiecznego Seniora” rozdawane będą także uczestnikom szkoleń organizowanych w ramach projektu. Poradnik zawiera charakterystykę najczęstszych przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, wskazuje sposoby ochrony przed nimi oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku padnięcia ich ofiarą, przybliża także podstawowe zagadnienia z zakresu prawa konsumenckiego, rodzinnego, czy spadkowego.

Opisywany projekt sfinansowany został ze środków Fundacji Orlen.