W województwie kujawsko-pomorskim mają miejsce kolejne szkolenia z udziałem prawnika, będące częścią prowadzonej przez naszą Fundację kampanii edukacyjnej pn. “Bezpieczny Senior”. Prelekcje dla seniorów prowadzą eksperci stale współpracujący z Fundacją Przyszłość Pokoleń w zakresie projektów poświęconych poprawie bezpieczeństwa osób starszych i ich świadomości w tym zakresie.

Uczestnicy spotkań, organizowanych także w województwie dolnośląskim, dowiadują się m.in. jak skutecznie zabezpieczyć się przed atakami oszustów posługujących się tzw. metodą „na legendę” (np. “na wnuczka”, “na fachowca”), osób dopuszczających się nieuczciwych praktyk handlowych, czy też sprawców innych czynów przestępczych lub popełnianych na granicy legalności przeciwko seniorom.

Przeszkoleni seniorzy dowiadują się także jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jakie są ich najważniejsze uprawnienia na gruncie prawa cywilnego i rodzinnego, czy też jak świadomie rozporządzać majątkiem, albo uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymują egzemplarze broszury pt. „Poradnik Bezpiecznego Seniora”, które mogą potem udostępnić członkom rodziny i znajomym. Dodatkowe kopie tego opracowania każdorazowo przekazujemy instytucji, w siedzibie której odbywa się szkolenie (są to m.in. kluby seniora, lokalne domy i centra kultury, sale przyparafialne). Dzięki temu każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią naszego poradnika, który dostępny jest także w wersji elektronicznej na dedykowanej stronie internetowej akcji.

Warto zaznaczyć, że odbywające się szkolenia mają miejsce zarówno w mieście wojewódzkim (Wrocław), jak i w miastach powiatowych (m.in. Włocławek, Ciechocinek, Grudziądz), czy też w miejscowościach wiejskich.

Kampania edukacyjna “Bezpieczny Senior” sfinansowana została ze środków Fundacji Orlen.