Mamy przyjemność poinformować, że w czasie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Wrocławia radni jednomyślnie postanowili o nadaniu parkowi położonemu przy ul. Ułańskiej na Ołtaszynie imienia generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego (1866-1928). Wniosek w tej sprawie nasza Fundacja przedłożyła władzom miasta w sierpniu.

7 sierpnia br. nasza Fundacja zwróciła się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia o upamiętnienie postaci gen. Rozwadowskiego poprzez nadanie jego imienia jednemu z obiektów miejskich. Dziś postulowana przez nas decyzja uległa urzeczywistnieniu, co, jak sądzimy, choć w pewnym stopniu da zadość wdzięczności, jaką winni jesteśmy bohaterowi tego formatu, co gen. Tadeusz Rozwadowski. Jego postać nie doczekała się bowiem jak dotąd współmiernego do zasług upamiętnienia, pozostając nieznaną dla zbyt wielu Polaków.

Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski był jednym z głównych architektów polskiego zwycięstwa nad bolszewikami w czasie Bitwy Warszawskiej w 1920 r. Jako ówczesny Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wprowadził kluczowe modyfikacje do pierwotnie zatwierdzonego przez Wodza Naczelnego, Józefa Piłsudskiego, planu odparcia nieprzyjaciela na przedpolach Warszawy. Rozkazem specjalnym gen. Rozwadowskiego wcielona została bowiem w życie koncepcja podwójnego oskrzydlenia wroga od północy i południa, wymagająca jednak niezwykle skomplikowanego przegrupowania sił polskich skoncentrowanych w rejonie stolicy. Mimo tego, fachowość i wszechstronne wykształcenie wojskowe generała, jak również praca jego sztabu, umożliwiły wyprowadzenie zwycięskiego kontrnatarcia znad Wkry i Wieprza, które zagroziło bolszewikom okrążeniem i w efekcie zmusiło armię Tuchaczewskiego do odwrotu spod Warszawy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dot. uchwały wrocławskich radnych postanawiającej o nadaniu jednemu z wrocławskich parków imienia generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego.