Sprawa repatriantki z Kazachstanu, którą od początku prowadził zespół prawników współpracujących z Fundacją, znalazła swój pozytywny finał w Sądzie Najwyższym.
Z radością dzielimy się z Państwem informacją która dotarła do nas jeszcze przed Wielkanocą. Sąd Najwyższy rozpoznał sprawę pani Stanisławy, repatriantki z Kazachstanu, której historia stała się podstawą do opracowania przez Fundację raportu dotyczącego zagadnienia uwzględniania repatriantom okresów pracy za granicą jako okresów składkowych przy ustalaniu prawa do emerytury.

Historię w grudniu ubiegłego roku opisywała m. in. “Rzeczpospolita” (patrz: https://www.rp.pl/…/312239980-Mateusz-Jablonski…) a także informowaliśmy o niej na łamach naszej strony internetowej.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznej oddalił ją, tym samym kończąc spór co do uwzględniania repatriantom okresów pracy za granicą jako okresów składkowych niezależnie od sposobu, w jakim uzyskano status repatrianta. W sprawie tej Fundacja występowała jako amicus curiae, od początku wskazując na bezzasadność argumentacji przedstawianej przez ZUS. Prawnik Fundacji od początku prowadził sprawę pani Stanisławy, przez co jej rozstrzygnięcie uznajemy za nasz wspólny sukces!
Całość raportu jest dostępna w zakładce “Rapory”. Zachęcamy do lektury!