Fundacja Przyszłość Pokoleń ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pt. “Polska-Ukraina: perspektywa pogłębienia współpracy” która odbędzie się dnia 9 czerwca 2021 r. od godz. 11:00 i transmitowana będzie na żywo na profilu facebookowym Fundacji oraz w serwisie Youtube.
Polityka wschodnia częstokroć jest postrzegana przez pryzmat wielkiej geopolityki i spotkań na szczycie. Ukraina, największe państwo Partnerstwa Wschodniego dzieli z nami nie tylko wspólną historię, ale również problemy o charakterze społecznym, czego konsekwencją jest według niektórych szacunków nawet kilkumilionowa emigracja Ukraińców do Polski. Zwracając szczególną uwagę na kwestie współpracy społecznej między naszymi państwami, nie można zapominać chociażby o roli jaką procesach demokratycznych po transformacji ustrojowej przełomu lat osiemdziesiąt i dziewięćdziesiątych odegrały organizacje społeczne. Czy możliwy jest transfer niektórych polskich rozwiązań na grunt ukraiński? Jaka jest rola Polski w procesie dążenia Ukrainy ku Zachodowi? Czy pozytywne postrzeganie Państwa Polskiego wśród Ukraińców to wyłącznie kwestia wizerunkowa? Na te i inne pytania będą mogli Państwo znaleźć odpowiedzieć biorąc udział w wydarzeniu które rozpocznie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 11:00.

Asumptem do organizacji wydarzenia jest nowo powstały raport autorstwa dr Marzeny Żakowskiej oraz dr. Piotra Lewandowskiego, o tym samym co wydarzenie tytule. W ramach wydarzenia przewidziana jest prezentacja wspomnianego raportu przez jego autorów, jak również dwa bloki dyskusyjne w których wezmą udział m. in. analitycy, dziennikarze, publicyści oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy spotkają się w studiu w Warszawie z którego nadana zostanie otwarta transmisja wydarzenia.
Wprawdzie ze względów epidemiologicznych wydarzenie odbędzie się bez stacjonarnego udziału publiczności, tak jednak osoby zainteresowane będą miały okazję do interakcji z panelistami poprzez zadawanie pytań w czasie prowadzonej transmisji.
SKRÓTOWY PROGRAM KONFERENCJI:
11:00-11:05 Otwarcie wydarzenia
11:05-11:35 Prezentacja raportu „Polska-Ukraina – perspektywy pogłębienia współpracy”
– moderator: Jakub NYZIAK (Fundacja Przyszłość Pokoleń)
– Piotr LEWANDOWSKI (Institute for National and International Security, współautor raportu)
– Marzena ŻAKOWSKA (współautorka raportu)
na koniec ewentualna dyskusja i odpowiedzi na zadane pytania
Przerwa
12:00-13:30 Dyskusja: Na styku bezpieczeństwa Polski i Ukrainy – o szansach na rozwój współpracy
– moderator: Aleksander OLECH (Insytut Nowej Europy)
– Mariusz MARSZAŁKOWSKI (Biznes Alert)
– Maciej ZANIEWICZ (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
– Marzena ŻAKOWSKA (współautorka raportu)
na koniec ewentualna dyskusja i odpowiedzi na zadane pytania
Przerwa
14:00-14:15 Wystąpienie Podsekretarza stanu ds. polityki wschodniej w Ministerstwie Spraw Zewnętrznych – Pana Marcina PRZYDACZA
14:15-15:45 Dyskusja: Społeczna płaszczyzna współpracy Polsko-Ukraińskiej
– moderator: Piotr LEWANDOWSKI (Institute for National and International Security, współautor raportu)
– Bogumiła BERDYCHOWSKA (niezależna publicystka)
– Krzysztof NIECZYPOR (Ośrodek Studiów Wschodnich)
– Tomasz ORŁOWSKI (Zastępca Dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ)
na koniec ewentualna dyskusja i odpowiedzi na zadane pytania
15:45-15:50 Zamknięcie wydarzenia
TRANSMISJA NA ŻYWO:
9 czerwca 2021 r. od godz. 11:00 na Facebooku i Youtube Fundacji Przyszłość Pokoleń
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/309644804032226
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.