Dnia 19.08.2021 roku odbyło się spotkanie sympatyków i działaczy Fundacji Przyszłość Pokoleń, którego gościem był Michał Rado – Prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Wydarzenie rozpoczęło się od wysłuchania prezentacji na temat samej instytucji Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Z jej treści dowiedzieliśmy się, między innymi, o najważniejszych zadaniach realizowanych przez DAWG, jakimi są:

  • pobudzanie innowacyjności regionu, 
  • wspieranie przedsiębiorczości w regionie,
  • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP,
  • wspieranie rozwoju eksportu w województwie, 
  • pozyskiwanie inwestorów dla regionu, 
  • kształtowanie wizerunku województwa za granicą. 


Każde z powyższych zagadnień stało się tematem do ciekawych rozmów, które miały miejsce w drugiej części spotkania. Dzięki zadawaniu pytań dowiedzieliśmy się m. in. w jaki sposób możemy otrzymać pomoc finansową, zarówno w przypadku planów założenia nowej działalności gospodarczej, jak i wsparcia już funkcjonujących firm, a także w jaki sposób DAWG kształtuje postrzeganie województwa dolnośląskiego na całym świecie.

Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi oraz wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i żywą rozmowę na temat przedsiębiorczości Wrocławia. Jednocześnie zachęcamy do uczestniczenia kolejnych, planowanych spotkaniach.

Pozdrawiamy!