Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy OIRP Wrocław – Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu, a Fundacją Przyszłość Pokoleń. 👏

W trakcie podpisywania porozumienia OIRP Wrocław reprezentowali Dziekan OIRP we Wrocławiu – dr hab. Tomasz Scheffler oraz Wicedziekan OIRP we Wrocławiu mec. Krystian Mularczyk. Po stronie Fundacji Przyszłość Pokoleń sygnatariuszem porozumienia był Prezes Fundacji – Tomasz Wiśliński.

Przedmiotem porozumienia jest m.in. współpraca w ramach realizowanego przez Fundację Przyszłość Pokoleń projektu “Bezpieczny Senior”, którego celem jest ochrona osób starszych przed oszustwami oraz wzajemne udzielanie sobie wsparcia merytorycznego, wymiana doświadczeń i organizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli pochwalić się pierwszymi owocami naszej współpracy.👍💪

Już nie możemy się doczekać. 😉