Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w wyniku głosowania tajnego, nad którego prawidłowym przebiegiem czuwała komisja skrutacyjna, Prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń, Tomasz Wiśliński, został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Wybór został dokonany w czasie Wyborczego i Sprawozdawczego Walnego Zebrania Organizacji Członkowskich Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 30 września 2021 roku w Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Powyżej prezentujemy zdjęcie składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na najbliższą kadencję.