Fundacja Przyszłość Pokoleń, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami przepisów w zakresie wprowadzenia obowiązkowej składki zdrowotnej dla członków organów organizacji pozarządowych w ramach Polskiego Ładu, opracowała dokument, w którym analizuje możliwe konsekwencje tejże zmiany.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się opinią Fundacji Przyszłość Pokoleń do art. 15 pkt 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1532; dalej jako: nowela) pod kątem konsekwencji wprowadzenia obowiązkowego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla członków zarządu fundacji i stowarzyszeń pobierających wynagrodzenie na podstawie aktu powołania.
Link do opracowania: https://przyszloscpokolen.pl/opinia_fpp.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opinii!


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO.