Uprzejmie informujemy, że raport pt. “Budżet partycypacyjny jako mechanizm demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego – proces tworzenia i propozycje zmian” jest już dostępny na naszej stronie internetowej, w zakładce Raporty.

Celem przedmiotowego raportu jest analiza prawna obecnych przepisów prawnych dotyczących tworzenia budżetu obywatelskiego.

Przedmiotowy raport został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich koncentruje się na przedstawieniu historii budżetów partycypacyjnych z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w innych państwach. Druga część obejmuje analizę procedury związanej z uchwalaniem oraz wykonywaniem budżetów obywatelskich w gminach. Ostatnia zaś zawiera rekomendację, które zdaniem Fundacji mogą mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Link do raportu: https://przyszloscpokolen.pl/bp.pdf

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania!


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO