Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem Fundacji Przyszłość Pokoleń pt. “Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce”📈.
Raport ma stanowić próbę odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby przeciwdziałać zjawisku wykluczenia kompetencyjnego, w tym czy konieczne jest podjęcie konkretnych działań przez instytucje państwa.

W skład niniejszego raportu wchodzą dwie części: teoretyczna – oparta na aktualnych raportach oraz prognozach dotyczących rynku pracy, literaturze przedmiotu i rozważaniach, oraz praktyczna – zawierająca rekomendacje w kwestii przeciwdziałania zjawisku, składające się na zbiór praktycznych rozwiązań powstałych na bazie wcześniejszych rozważań oraz dobrych praktyk.


Link raportu w formacie PDF⬇️: https://przyszloscpokolen.pl/wykluczenie_kompetencyjne.pdf

Przypominamy, że w nawiązaniu do wniosków płynących z niniejszego opracowania, Fundacja Przyszłość Pokoleń zorganizowała konferencję pt. “Przyszłość rynku pracy w Polsce – wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na pracowników, pracodawców i państwo”❗.

Nagranie z jej przebiegu dostępne jest pod linkiem:
https://fb.watch/a9wfHE_Oks/

Zachęcamy do zapoznania się z treścią i wnioskami płynącymi z opracowania! 😃

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO.