Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego raportu Fundacji Przyszłość Pokoleń, który został oparty m.in. na wynikach anonimowej ankiety przeprowadzonej na przełomie września i października 2021 r. wśród setki przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce.

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę przynajmniej częściowego opisu aktualnego stanu możliwości rozwoju kompetencji w trzecim sektorze, tj. w działających w Polsce organizacjach pozarządowych.


Na łamach kolejnych części opracowania pochylono się nad specyfiką organizacji pozarządowych w kontekście pożądanych w nich kompetencji. Podjęto próbę przede wszystkim zestawienia perspektywy „komercyjnego” rynku pracy oraz rynku pracy który tworzy sektor organizacji pozarządowych. W finalnej części niniejszego opracowania zaprezentowano założenia oraz podjęto próby strukturyzacji pomysłu Fundacji Przyszłość Pokoleń w przedmiocie utworzenia nowego instrumentu dedykowanego organizacjom pozarządowym, pragnącym rozwijać kompetencje swoich członków, który wspierałby dalszy rozwój organizacji pozarządowych w Polsce i jednocześnie ułatwiłoby na pozyskanie i utrzymanie pracowników i współpracowników.

Całość opracowania dostępna jest pod linkiem: https://przyszloscpokolen.pl/rk.pdf

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO