Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem Fundacji pt. „Analiza uwarunkowań i barier polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych”. ❗📃

Celem opracowania jest podkreślenie możliwych sposobów polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych, uwarunkowań i barier w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, na tle przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ocena regulacji prawnych i kierunek oczekiwanych zmian.

Analiza, w formacie PDF, została opublikowana na stronie internetowej Fundacji Przyszłość Pokoleń: https://przyszloscpokolen.pl/analiza09122021.pdf

Jednocześnie przypominamy o dzisiejszej prezentacji niniejszego opracowania, która rozpocznie się już dziś o godz. 18:00. 😀📣

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1N6kRXVHx

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z prezentowaną analizą!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO.