Z radością informujemy, że raport pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa prawnego seniorów – analiza aktów prawnych i postulowane kierunki zmian” jest już dostępny! 

Przedmiotem raportu jest analiza najważniejszych instytucji prawnych i przepisów, które w ocenie Fundacji chronią lub mogą chronić osoby starsze przez niekorzystnym zawieraniem umów lub pomóc im, gdy taką umowę zawrą (np. umowę pożyczki, odwróconą hipotekę, czy umowę sprzedaży zawartą na tzw. pokazie). Skupiliśmy się na trzech obszarach, które były najczęściej podnoszone przez seniorów podczas szkoleń, czyli prawach konsumenta, prawie regulującym szeroko pojęty rynek finansowy (kredyty, pożyczki, polisolokaty, ubezpieczenia) oraz prawie procesowym (głównie postępowaniu cywilnym).

W pierwszej części raportu przeanalizowane zostały rozwiązania prawne uchwalone w latach 2014-2021, które wzmocniły pozycję seniorów jako konsumentów, jako pożyczkobiorców i na polu prawa procesowego w celu obrony swoich praw.

W drugiej części, omówione zostały aktualnie procedowane projekty aktów prawnych chroniących osoby starsze – projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczący zmiany art. 388 kc (wyzysk) i projekt UOKIK, odnoszący się do zagadnienia organizacji pokazów na których oferowane są różnego rodzaju produkty wątpliwej jakości po zawyżonych cenach.

W ostatniej części przedstawione zostały rekomendacje zmian w przepisach, poprawiające bezpieczeństwo prawne osób starszych w obszarze funkcjonowania rynku finansowego, prawie procesowym i w zakresie ochrony praw konsumenta.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem dostępnym pod linkiem: https://przyszloscpokolen.pl/Bezpieczny-Senior-raport.pdf

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO.