Zachęcamy do zapoznania się z raportem Fundacji Przyszłość Pokoleń pt. “Aktywizacja zawodowa osób w wieku emerytalnym”

Jest to kolejne opracowanie Fundacji, którego tematyką jest bezpieczeństwo oraz dobro osób starszych.

Niniejszy raport koncentruje się na opisie świadczenia pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego, z perspektywy seniora i pracodawcy. W kolejnej części opisana została sytuacja aktywnych zawodowo emerytów, w wybranych, innych państwach. W ostatnim rozdziale przestawione zostały wnioski i rekomendacje płynące z rozważań poczynionych w poprzednich częściach raportu.


Z całością opracowania mogą Państwo zapoznać się pod linkiem:
https://przyszloscpokolen.pl/Aktywizacja_zawodowa.pdf


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO.