2021 rok był dla Fundacji Przyszłość Pokoleń niezwykle pracowity!

W ramach projektów skierowanych do osób starszych, Fundacja skupiła się głównie na działaniach edukacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo osób starszych. Przede wszystkim, zrealizowana została kolejna (już szósta!) edycja kampanii “Bezpieczny Senior”.

Tylko w tym roku, osoby współpracujące z Fundacją oraz jej członkowie zorganizowali aż 59 szkoleń „Bezpieczny Senior” (co daje łącznie 161 zorganizowanych szkoleń od dnia rozpoczęcia kampanii). W trakcie spotkań prowadzonych przez prawników, seniorzy mieli możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej metod oszustw dokonywanych na seniorach oraz działań na granicy prawa, których ofiarami są zazwyczaj osoby starsze.


Ponadto, w ramach projektu “e-Senior – edukacja dla aktywizacji” Fundacja przeprowadziła 12 dwudniowych szkoleń z podstaw obsługi komputera oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu. W trakcie projektu odbyło się 144 godzin warsztatowych, w których uczestniczyło ponad 120 seniorów z trzech różnych województw: dolnośląskiego, opolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

W ramach tegorocznej edycji kampanii “Bezpieczny Senior” Fundacja przeszkoliła ponad 1000 seniorów z terenu trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Łącznie, od czasu rozpoczęcia działań szkoleniowych w 2015 roku, Fundacja trafiła do prawie 3,5 tys. seniorów z obszaru pięciu województw!

Dodatkowo, tylko w tym roku, treści realizowanych kampanii edukacyjnych i promocyjnych (w tym poprzez kolportaż Poradników Bezpiecznego Seniora oraz opracowanie strony bezpiecznysenior.org) dotarły łącznie do prawie miliona odbiorców z terenu całej Polski! Dzięki temu, liczba osób, których wiedza wzrosła po zapoznaniu się z wyprodukowanymi przez Fundację materiałami jest znacznie większa od liczby seniorów, którzy spotkali się z nami bezpośrednio.

W drugiej połowie 2021 r., przy współpracy z Gminą Wrocław, uruchomiła Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dedykowany wrocławskim seniorom. W ciągu zaledwie kilku miesięcy, w czasie dyżurów, prawnicy udzielili niemal 100 nieodpłatnych porad prawnych! Fundacja ma ogromną nadzieję na kontynuację tego projektu w kolejnych latach.

W obszarze pomocy prawnej udzielanej Seniorom, Fundacja Przyszłość Pokoleń ma za sobą jeszcze jeden, ogromny sukces! Mianowicie, sprawa repatriantki z Kazachstanu, którą od początku prowadził zespół prawników współpracujących z Fundacją, znalazła swój pozytywny finał w Sądzie Najwyższym. Ponadto, w sprawie tej Fundacja występowała jako amicus curiae, od początku wskazując na bezzasadność argumentacji przedstawianej przez ZUS. Orzeczenie to jest o tyle ważne, ponieważ może rzutować na sytuację innych repatriantów, ich godną jesień życia oraz wpływać na decyzje o powrocie do Ojczyzny.

W ramach obszaru analityczno-eksperckiego, współpracujący z Fundacją eksperci, opracowali treść aż 14 publikacji – raportów, analiz, opinii pranych i propozycji legislacyjnych, dotyczących m.in. możliwości aktywizacji oraz wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego osób starszych, perspektyw pogłębienia współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą, rozwoju kompetencji w organizacjach III sektora, analizy uwarunkowań i barier polubownego rozwiązywania sporów przez JST, czy też propozycji zmian dotyczących przepisów ustawy o petycjach. Opracowania dostępne są na stronie www Fundacji: https://przyszloscpokolen.pl/raporty/

Niezwykle ważne dla całego społeczeństwa tematy znalazły odzwierciedlenie nie tylko w wydanych opracowaniach, lecz także w zrealizowanych, licznych spotkaniach z ekspertami. Tylko w tym roku Fundacja spotkała się z Państwem w trakcie dwóch konferencji:
“Przyszłość rynku pracy w Polsce – wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na pracowników, pracodawców i państwo”
“Polska-Ukraina: perspektywa pogłębienia współpracy”.

Nadto, zorganizowane zostały dwie debaty, w trakcie których zaproszeni goście rozmawiali o rozwoju kompetencji pracowników oraz członków organizacji III sektora, a także o bezpieczeństwie prawnym osób starszych. Dodatkowo, autorzy wydanych opracowań spotykali się z Państwem w czasie kilku prezentacji raportu, omawiając ich treść oraz pomagając w zrozumieniu głównych przesłań płynących z tekstów. Wszystkie z wymienionych spotkań (konferencje, debaty oraz prezentacje raportów) zostały przeprowadzone w sposób zdalny, a transmisja z ich przebiegu została udostępniona na profilu Fundacji na portalu Facebook, gdzie znajdą Państwo nagrania niniejszych wydarzeń.

Oprócz wymienionych, głównych działań, Fundacja zrealizowała kilka pomniejszych projektów, takich jak: koncert upamiętniający 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (przy współpracy z fundacją Młodzi dla Wrocławia) czy też cykl spotkań z ciekawymi, wrocławskimi postaciami.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i wsparcie, które otrzymywaliśmy od Państwa w 2021 roku. Już teraz zachęcamy do śledzenia naszych działań w 2022 roku, m. in. na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/FPPokolen
Instagram: https://www.instagram.com/przyszloscpokolen/
oraz Twitter: https://twitter.com/FPPokolen

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO