PUNKT KONSULTACJI SPOŁECZNO-PRAWNYCH

Fundacja Przyszłość Pokoleń od 2021 r. prowadziła Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych dla wrocławskich Seniorów. Do tej pory udzielono około 500 porad prawnych! W 2024 r. – Punkt Porad Prawnych przekształcono w Punkt Konsultacji Społeczno-Prawnych.
Image

PUNKT WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Mnogość odbieranych telefonów od osób w różnym wieku, skłoniła Fundację do poszerzenia grona odbiorców prowadzonych działań poradniczych. W ten sposób, w biurze przy ul. Grodzkiej 7, powstał Punkt Wsparcia Społecznego.
Image

PUNKT KONSULTACJI CYFROWYCH

Punkt Konsultacji Cyfrowych dla wrocławskich Seniorów, to całkiem nowe przedsięwzięcie Fundacji Przyszłość Pokoleń, w którym każdy senior, może otrzymać fachową poradę w zakresie obsługi telefonu/komputera oraz zgłosić problem ze swoim sprzętem.
Image

SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA

Fundacja Przyszłość Pokoleń od 2020 roku realizuje szkolenia z podstaw obsługi komputera dla seniorów z terenu całej Polski. W ramach przeprowadzonych szkoleń, uczestnicy nie tylko nabywają umiejętności w zakresie nowych technologii, ale także dowiadują się w jaki sposób można wykorzystać obecność w sieci do aktywizacji swojego środowiska.
Image

KONCERT KULTURA SOLIDARNOŚCI

Zamysłem organizatorów od początku było zabranie widzów (słuchaczy) w muzyczną lekcję najnowszej historii Polski. W ramach koncertu można usłyszeć piosenki z repertuaru artystów, którzy swoją twórczością niejednokrotnie nawiązywali do wydarzeń historii Polski z lat od końca II Wojny Światowej do końca PRL. Impulsem do powstania koncertu była przypadająca w 2020 r. czterdziesta rocznica sierpnia 1980 r. i podpisania “Porozumień Sierpniowych”.
Image

RAPORTY I ANALIZY

Materiały pochodzące od Fundacji dotyczą spraw niekoniecznie z pierwszych stron gazet, lecz mogących wpływać na życie każdego z nas. Jako Fundacja zawsze próbujemy zdiagnozować problem i zaproponować rozwiązanie, które przysłużyłoby się dobru wspólnemu.
Image

KAMPANIA BEZPIECZNY SENIOR

Program edukacyjny zwracający uwagę osób starszych oraz ich bliskich na zagrożenia na nich czyhające. Fundacja skupia się między innymi na uwrażliwianiu Seniorów na działania oszustów wykorzystujących ich ufność i chęć niesienia pomocy.
Image

OJCOWIE NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Inicjatywa mająca na celu - przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - przybliżyć sylwetki najważniejszych postaci tamtego okresu.
Image

TOPACZ MIASTO DZIECI

Adresowana do najmłodszych, edukacyjno-społeczna symulacja która na przykładzie mikrospołeczeństwa – poprzez zabawę – przybliżała dzieciom zasady funkcjonowania we współczesnym świecie.
Image

BAW SIĘ, ROZWIJAJ, WSPIERAJ!

Wakacyjny projekt edukacyjny skierowany do dzieci pochodzących z rodzinnej pieczy zastępczej. Oprócz możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, najmłodsi odkrywali swój potencjał na warsztatach rozwojowych.
Image

KONGRES MŁODEGO SAMORZĄDU

Fundacja dwukrotnie była współorganizatorem kongresu, który tłumnie zgromadził
w Dusznikach Zdroju osoby młodego pokolenia związane z tematyką samorządu terytorialnego.
Image

SALON POLITYCZNY

Organizowane cyklicznie, otwarte spotkania z ludźmi związanymi ze światem polityki lokalnej i krajowej. Zgodnie z założeniem Fundacji, zagadnienia poruszane w rozmowach z zaproszonymi staramy się prezentować zawsze w perspektywie długoterminowej.
Image

Fundacja była także partnerem projektu „Akademia Liderów Rzeczpospolitej” oferującego bezpłatne szkolenia m.in. z zakresu przywództwa, komunikacji medialnej i zarządzania projektami dla osób do 30. roku życia oraz partnerem I. Wrocławskiego Balu Niepodległości który odbył się 11 listopada 2017 r. gromadząc tłumnie środowiska patriotyczne z regionu i kraju. Patronatem Fundacji został także objęty Kongres Liderów Rzeczypospolitej. Przedstawiciele Fundacji występowali w roli komentatorów i ekspertów na sympozjach oraz debatach akademickich.

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy wyżej wymienionych projektach, zachęcamy do kontaktu z nami a także wsparcia naszej działalności.

Image
Skip to content