Jednym ze stałych działań Fundacji Przyszłość Pokoleń jest bieżąca analiza proponowanych zmian prawnych w obszarach ważnych dla wszystkich Polaków. Tym razem mamy przyjemność zaprezentować Państwu Opinię do projektu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86). Jest to dokument poświęcony wpływowi proponowanych zmian w szczególności na bezpieczeństwo osób starszych.

W treści dokumentu analizie zostały poddane dwie z proponowanych zmian:

– wprowadzenie zakazu sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta;

– ograniczenie możliwości sprzedaży produktów finansowych podczas zorganizowanych pokazów oraz podczas niezapowiedzianych wizyt domowych lub wycieczek.

Pełna treść przytoczonej analizy dostępna jest pod linkiem:
https://przyszloscpokolen.pl/opiniaUC86.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu!


Sfinansowano przez Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO