Fundacja
Przyszłość Pokoleń

Działa od 2014 roku. Jest pozarządową instytucją typu non profit, która realizuje misję kreowania rzeczywistości tak, aby stawała się lepszą dla przyszłych pokoleń.

Bezpieczny senior

Cykl szkoleń otwartych, mających na celu budowanie świadomości prawnej wśród osób starszych (emerytów, rencistów), szczególnie narażonych na oszustwo, wykorzystanie ze strony osób trzecich. W szczególności, istotne jest przedstawianie środków ostrożności, które pozwolą uchronić się przed nieuczciwymi osobami, jak również uzmysławianie grożących konsekwencji. W tym właśnie celu powstał projekt „Bezpieczny Senior”.

Ojcowie Niepodległości

We współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, zrealizowaliśmy projekt „Ojcowie Naszej Niepodległości”. W jego ramach przygotowaliśmy dla wszystkich szkół podstawowych na Dolnym Śląsku pakiety edukacyjne, które zawierają liczne konspekty zajęć oraz gry edukacyjne. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Nasza misja

Jednym z głównych problemów naszego państwa jest brak myślenia strategicznego w kluczowych sprawach o zasięgu ogólnonarodowym. Wśród elit politycznych próżno dostrzec podejmowanie decyzji w oparciu o perspektywę długoterminową. Wyciągając wnioski z przeszłości, chcemy inspirować do myślenia o konkretnych problemach szerzej niż w perspektywie kilkuletniej, ograniczonej do następnych wyborów.
Zrealizowanych projektów
Uczestników
Przeszkolonych osób
Wolontariuszy

Dlaczego Przyszłość Pokoleń?

Powołaliśmy Fundację Przyszłość Pokoleń w celu proponowania, jak również wdrażania konkretnych rozwiązań , we współpracy z czołowymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki. Nie zamierzamy budować Fundacji poprzez zależność od jakiegokolwiek podmiotu publicznego czy prywatnego. Podstawą naszej niezależności będzie pozyskiwanie funduszy z wielu odrębnych źródeł. Wszystko ma służyć jednemu: pokazaniu, że ośrodek dobrych zmian nie musi się znajdować wyłącznie w Warszawie.

Kontakt z nami

Adres

ul. Hubska 52 – 54, lok. U7, 50-502 Wrocław

Email

kontakt@przyszloscpokolen.pl

WWW

przyszloscpokolen.pl