Powołaliśmy Fundację Przyszłość Pokoleń w celu proponowania, jak również wdrażania konkretnych rozwiązań , we współpracy z czołowymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki. Wierzymy, że oparcie działalności na idei integracji międzypokoleniowej, uczyni z Polski miejsce lepsze do życia dla przyszłych pokoleń.
Zaangażowanie i sumienność

Obszar działalności

Raporty i analizy

Tylko poprzez właściwe zrozumienie rzeczywistości, jesteśmy w stanie podejmować trafne działania.

Szkolenia

Prawo, bezpieczeństwo, wykluczenie kompetencyjne - edukacja kształtuje pokolenia.

Akcje informacyjne

Pewne sprawy są na tyle społecznie doniosłe, że nie sposób o nich milczeć.

Aktywizacja

Zarówno aktywna młodość i starość, wymaga tego pierwszego kroku.

Działać z misją

Jednym z głównych problemów naszego państwa jest brak myślenia strategicznego w kluczowych sprawach o zasięgu ogólnonarodowym. Wśród elit politycznych próżno dostrzec podejmowanie decyzji w oparciu o perspektywę długoterminową. Wyciągając wnioski z przeszłości, chcemy inspirować do myślenia o konkretnych problemach szerzej niż w perspektywie kilkuletniej, ograniczonej do następnych wyborów.

19

Zrealizowanych projektów

2658

Uczestników

28

Wolontariuszy
Image
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030

Współpraca

Warto działać razem w trosce o każde pokolenie.