Fundacja Przyszłość Pokoleń wraz zachęca do uczestnictwa w otwartych szkoleniach w ramach akcji „Bezpieczny Senior” na terenie Wrocławia i okolic. Zachęcamy do włączenia się w akcję nie tylko osoby w wieku emerytalnym, ale także osoby im bliskie. Zachęcamy w szczególności do pobrania broszury informującej o najpopularniejszych zagrożeniach i uwrażliwienia swoich bliskich na problemy w niej zaprezentowane.