Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność i radość za wspólny czas szkoleń w ramach prowadzonej w ostatnich miesiącach, kolejnej edycji kampanii “Bezpieczny Senior”! Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom i grupom nieformalnym które zaangażowały się w akcję.

W szczególności słowa podziękowania należą się kierownictwu i personelowi wielu ośrodków pomocy społecznej w województwach dolnośląskim i opolskim, wolontariuszom którzy współpracowali z nami przy akcji a także szkoleniowcom i wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji szkoleń i pomocy w propagowaniu idei “Bezpiecznego Senior”. Wreszcie, słowa uznania kierujemy do wszystkich organizacji senioralnych – klubów seniora, kół gospodyń wiejskich – którzy ochoczo włączali się do akcji, przyjmowali nas z serdecznością a także zapewniali warunki do odbycia wspólnych spotkań.

W ramach minionej edycji kampanii “Bezpieczny Senior”, m. in.:

  • przekazaliśmy 20 000 poradników, które są dostępne w ponad 250 miejscowościach
  • dotarliśmy w mediach społecznościowych do ponad 250 000 osób
  • przeprowadziliśmy 14 szkoleń w różnych zakątkach województwa dolnośląskiego i opolskiego
  • przeszkoliliśmy 336 seniorów
  • uruchomiliśmy chętnie odwiedzaną stronę www.bezpiecznysenior.org

Raz jeszcze dziękujemy za współpracę i zachęcamy do śledzenia naszej działalności adresowanej do osób starszych!

Projekt “Bezpieczny Senior” był realizowany dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź.