Mamy przyjemność poinformować, że trwają prowadzone przez naszą Fundację szkolenia z cyklu “e-Senior – edukacja dla aktywizacji”.

Dążąc do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i cyfrowego osób starszych, Fundacja Przyszłość Pokoleń przygotowała projekt “e-Senior – edukacja dla aktywizacji”, w ramach którego w ciągu 20 dni warsztatowych przeszkolimy seniorów z różnych części kraju w zakresie podstaw bezpiecznej obsługi komputera i internetu.

Uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń w trakcie zajęć praktycznych mogą poznać podstawy funkcjonowania komputera i zapoznać się z dobrodziejstwami (oraz zagrożeniami!), jakie wynikają z korzystania z internetu. Umiejętności przekazywane seniorom okazują się szczególnie ważne właśnie teraz, w okresie trwającej pandemii, zmuszającej nierzadko osoby starsze do ograniczenia fizycznych kontaktów z rodziną i znajomymi.

Przygotowane przez nas zajęcia odbywają się m.in. w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie swoim patronatem objęła je Anna Gembickia, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt „e-Senior – edukacja dla aktywizacji” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.