Już w ten czwartek, 09.12.2021 r. o godz. 18:00, serdecznie zapraszamy Państwa na prezentację opracowania pt. „Analiza uwarunkowań i barier polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych”.

Prezentacja będzie miała formę zdalną, a jej przebieg transmitować będziemy „na żywo” na profilu Fundacji Przyszłość Pokoleń na portalu Facebook.


Celem prezentowanego opracowania jest podkreślenie możliwych sposobów polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych, uwarunkowań i barier w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, na tle przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ocena regulacji prawnych i kierunek oczekiwanych zmian.

Opracowanie zostanie zaprezentowane przez samego autora tekstu – radcę prawnego Piotra Jarosa.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w transmisji!


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #PROO