Koncert upamiętniający 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego już za nami!

W dniu wczorajszym, 12.12.2021 r. o godz. 17:00, spotkaliśmy się z Państwem na koncercie z okazji okrągłej, 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zebraliśmy się, by wspólnie przy muzyce z tamtych lat wspominać niespokojny, lecz ważny okres w najnowszej historii naszego kraju.

O podniosłą atmosferę wydarzenia zadbali artyści:
Kacper Siekirka – wokal
Paweł Ramilowski – pianino

Czytaj dalej

Jak zadbać o bezpieczeństwo prawne seniorów? – debata i prezentacja raportu online

Fundacja Przyszłość Pokoleń ma zaszczyt zaprosić Państwa na debatę pt. „Bezpieczny Senior”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. (czwartek) o godz. 18:00.

Debata będzie miała formę zdalnego spotkania, a jej przebieg zostanie transmitowany „na żywo” na profilu Fundacji Przyszłość Pokoleń na portalu Facebook.

Przyczynkiem do organizacji niniejszego wydarzenie jest najnowszy raport autorstwa Fundacji Przyszłość Pokoleń pt. „Wzmocnienie bezpieczeństwa prawnego seniorów – analiza aktów prawnych i postulowane kierunki zmian”, który zostanie zaprezentowany o godz. 17:30 – chwilę przed planowaną debatą.

Czytaj dalej

Spot Fundacji Przyszłość Pokoleń już dostępny!

Siedem lat temu, w 2014 roku, powołaliśmy Fundację Przyszłość Pokoleń. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość:
– tą dużą – realizując raporty, analizy, propozycje legislacyjne oraz ogólnopolskie kampanie społeczne;
– i tą nieco mniejszą – organizując setki szkoleń, spotkań z ekspertami, konferencji oraz udzielając setek porad prawnych.

Czytaj dalej

„Analiza uwarunkowań i barier polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych” już dostępna!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem Fundacji pt. „Analiza uwarunkowań i barier polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych”. ❗📃

Celem opracowania jest podkreślenie możliwych sposobów polubownego rozwiązywania sporów przez jednostki sektora finansów publicznych, uwarunkowań i barier w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, na tle przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ocena regulacji prawnych i kierunek oczekiwanych zmian.

Czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem “Polska-Ukraina – perspektywy pogłębienia współpracy”

Przypominamy o możliwości zapoznania się z raportem “Polska-Ukraina – perspektywy pogłębienia współpracy” na stronie internetowej Fundacji Przyszłość Pokoleń. 🇵🇱🇺🇦

Celem raportu jest ukazanie i uzasadnienie obligatoryjności instytucjonalizacji relacji polsko-ukraińskiej na poziomie pozarządowym. W związku z tym, przeanalizowana została faktografia polityczna, społeczna i ekonomiczna odnosząca się do realiów i współczesnych stosunków polsko-ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem szans, wyzwań i zagrożeń w kontekście deficytów instytucjonalnych tychże relacji.

Czytaj dalej

“Rozwój kompetencji w organizacjach pozarządowych” – debata online

Fundacja Przyszłość Pokoleń ma przyjemność zaprosić Państwa na debatę pt. “Rozwój kompetencji w organizacjach pozarządowych“. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00.

Debata będzie miała formę zdalną, a jej przebieg transmitować będziemy „na żywo” na profilu Fundacji Przyszłość Pokoleń na portalu Facebook.

Przyczynkiem do organizacji wydarzenia jest najnowszy raport autorstwa Fundacji Przyszłość Pokoleń, przedstawiający aktualny stan możliwości rozwoju kompetencji w trzecim sektorze, przeprowadzony w oparciu o przeprowadzone ankiety wśród przedstawicieli działających w Polsce organizacji pozarządowych. W końcowej części raportu zaprezentowane zostały rekomendacje Fundacji dot. rozwoju instrumentów szkoleniowych adresowanych do trzeciego sektora.

Czytaj dalej

Zakończenie szkoleń z cyklu “e-Senior – edukacja dla aktywizacji”

Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy cykl szkoleń z obsługi komputera realizowanych w ramach projektu „e-Senior – edukacja dla aktywizacji”. W trakcie 12 dwudniowych szkoleń odbyło się 144 godzin warsztatowych, w których uczestniczyło ponad 120 seniorów z różnych miejscowości.

Szkolenia przeprowadziliśmy na terenie trzech województw:
– dolnośląskiego, w miejscowościach: Lubań, Spytków, Bogatynia, Świebodzice, Radostów oraz Kościelnik;
– opolskiego, w miejscowościach: Lewin Brzeski, Popielów oraz Grodków;
– kujawsko-pomorskiego, w miejscowościach: Sosnowo, Wąpielsk oraz Rypin.

Czytaj dalej

Rozwój kompetencji w sektorze organizacji pozarządowych – raport FPP już dostępny!

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego raportu Fundacji Przyszłość Pokoleń, który został oparty m.in. na wynikach anonimowej ankiety przeprowadzonej na przełomie września i października 2021 r. wśród setki przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce.

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę przynajmniej częściowego opisu aktualnego stanu możliwości rozwoju kompetencji w trzecim sektorze, tj. w działających w Polsce organizacjach pozarządowych.

Czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem “Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem Fundacji Przyszłość Pokoleń pt. “Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce”📈.
Raport ma stanowić próbę odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby przeciwdziałać zjawisku wykluczenia kompetencyjnego, w tym czy konieczne jest podjęcie konkretnych działań przez instytucje państwa.

W skład niniejszego raportu wchodzą dwie części: teoretyczna – oparta na aktualnych raportach oraz prognozach dotyczących rynku pracy, literaturze przedmiotu i rozważaniach, oraz praktyczna – zawierająca rekomendacje w kwestii przeciwdziałania zjawisku, składające się na zbiór praktycznych rozwiązań powstałych na bazie wcześniejszych rozważań oraz dobrych praktyk.

Czytaj dalej
Skip to content